Ieder jaar wordt het team van Cinema Delicatessen versterkt door gezellige en goede stagiaires. Soms worden de door hun opgedane ervaringen gebruikt voor bachelor- en masterscripties. Een voormalig stagiair van Cinema Delicatessen, Vera Boone, heeft haar master scriptie gewijd aan kritische media educatie. Hiervoor heeft Vera een workshop samengesteld met behulp van posters van drie van onze documentaires: Sergio Herman, FUCKING PERFECT, Stand by your President en Sepideh. Hieronder een kort verslag dat Vera schreef over haar onderzoek.

Tijdens de stage periode kwam het idee van de combinatie Cinema Delicatessen en educatie vaker voorbij. Met een ‘waarom eigenlijk niet?’ mentaliteit en een grote interesse in media ben ik te werk gegaan. Kritische media geletterdheid, de focus van mijn scriptie, houdt simpelweg in dat wij als toeschouwer kritische vragen stellen bij elke vorm van media die we tegen komen. Dit is belangrijk zodat we niet alleen minder vatbaar worden voor commerciële media boodschappen, maar ook zodat we vraagtekens zetten bij zogenaamde ‘normale’ beelden in media. Ik heb tijdens mijn scriptie namelijk vooral gefocust op gender en etniciteit en hoe mannen en vrouwen en mensen van verschillende komaf worden afgebeeld in populaire media. Vaak wordt er in media een ‘verhaal’ verteld, ongeacht of het media product een foto of een film is. In dit verhaal worden karakters uitgekozen die de mediaboodschappen over moeten brengen. Hier komt de focus op gender en etniciteit terug, omdat het belangrijk is om te beseffen dat de karakters in media boodschappen uitgekozen zijn en vaak bedoeld zijn om ons beeld te vormen in plaats van een reflectie van de maatschappij weer te geven. Want hoe vaak is een blank persoon de hoofdpersoon en een man vaak een autoriteit? Stiekem zien we deze beelden vaak terug in media.

Ik heb documentaire posters van drie Cinema Delicatessen titels gebruikt in mijn workshop: Sergio Herman, FUCKING PERFECT, Stand by your President en Sepideh. Op de drie posters die ik heb gebruikt stond steeds éen persoon centraal. In deze workshop voor havo 5 maatschappijwetenschappen leerlingen hebben we gekeken naar deze hoofdpersonen op de posters. We keken naar de pose, naar de gezichtsuitdrukking, de omgeving en andere details die samen het gehele beeld maken. Belangrijk daarbij was ook de achtergrond kennis die ik kon geven over het idee achter deze posters en voor wie ze bedoeld waren. Deze drie posters zijn dus gebruikt als een voorbeeld om een media kritisch beeld te vormen, maar tegelijkertijd ook om de havo 5 leerlingen te interesseren voor documentaire films. Beide doelen zijn geslaagd, aangezien de leerlingen aangaven veel geleerd te hebben en geïnteresseerd te zijn in de documentaires.