‘In hoeverre draagt het online-bestaan bij aan de realisatie van het goede leven?’ ‘Hoe kunnen burgers individueel meer bewuste online en offline keuzes maken?’ Dit zijn vragen die Impact Producer Janina Pighat stelt┬ámet de gloednieuwe impactcampagne rondom onze nieuwste film, Ubiquity. De campagne Turn it Off wil burgers informeren, prikkelen en bewust maken van onzichtbare technologie en actief betrekken bij de keuze om online of offline te zijn.