The Substance – Albert Hofmann’s LSD

“Indrukwekkend portret van LSD en zijn uitvinder Albert Hofmann.” ★★★
– de Volkskrant

Van wonderdrug tot zorgenkind: The Substance toont de ontwikkeling van LSD vanaf de ontdekking van de stof in 1943 door de Zwitserse chemicus Albert Hofmann tot het Californische verbod erop in 1966. Getoond wordt hoe met de substantie werd geëxperimenteerd binnen de psychologie en op straat, waar het het psychedelische symbool werd van de hippiebeweging.
Ontdekker Albert Hofmann komt als honderdjarige aan het woord over zijn eerste “verschrikkelijke ervaring” met de stof. Verder zijn er interviews met wetenschappers, een lid van ‘the merry pranksters’ en met de autodidactische LSD-producent goeroe Timothy Leary.
Historische beelden — waaronder intrigerende registraties van experimenten — kleuren het tijdsbeeld. Associatieve montages van golven, neonletters, nucleaire bommen en oorlogstuig leggen een link tussen het effect van een LSD-trip en het tijdperk waarin ze plaats vonden.
Tot slot is te zien hoe LSD tegenwoordig depressieve terminale kankerpatiënten helpt zich te verzoenen met hun lot. Een van hen vertelt geëmotioneerd hoe LSD een fundamentele verandering veroorzaakte in zijn benadering van de wereld: “Je stelt je open in plaats van je af te sluiten.”