Rotvos

“het kat- en muisspel tussen mens en vos geeft Rotvos op een natuurlijke manier een prettige suspense” – NRC Handelsblad

“hoewel er prachtige beelden uit de Nederlandse wildernis in de film zitten, gaat Rotvos vooral over de omgang van de Nederlander met de schaarse natuur.” – Het Parool

“betrokken, soms licht ironisch verslag blinkt uit door een aangenaam soort Hollandse nuchterheid.” – De Filmkrant

“een zeer Nederlandse schildering van botsende belangen en onversneden passie” – Juryrapport NFF

In 2002 werd de vos wettelijk beschermd, de jacht gesloten. Het dier greep zijn kans en waar ze vroeger door de jagers in toom werden gehouden, verschenen ze nu op steeds meer plaatsen. Als roofdier vrat hij andere beschermde soorten op, wat voor veel consternatie bij boeren, jagers en natuurbeschermers zorgde. De ene soort beschermen betekent soms de andere soort om zeep helpen en in 2006 werd de jacht op de vos dan ook weer geopend.

Vossenonderzoeker Jaap Mulder werkt, deels als een ouderwetse trapper, in dit spanningsveld. Bij nacht en ontij zwerft hij door het struweel en over de weides. Als een spin in zijn web zit Mulder midden in de carrousel van jagers, terreinbeheerders en natuurbeschermers die worstelen met de soms dubbele moraal van de natuurbescherming. Zijn adviezen zijn voor de vos soms van levensbelang.

De film is een metafoor voor wat natuurbescherming in een zo dicht bevolkt land wel en niet vermag. Mag de vos, die van nature in ons land thuishoort, zelf bepalen of hij zich hier kan handhaven, of bepalen wij van achter de tekentafel zijn lot? Is de vos, de natuur, sterker dan wij vermoeden? Heeft de vos ons tuk of is ‘ie toch het haasje?