De kinderen van juf Kiet

Meer dan 60.000 bezoekers!

Gouden Kalf Beste Lange Documentaire 2017

‘Alles wat u hebt gehoord over ‘De Kinderen van Juf Kiet’ is waar […] Het is met gemak de beste Nederlandse film van het jaar.’ – ★★★★★, Trouw

‘Een parel van een documentaire: subtiel maar krachtig en met een feilloos gevoel voor wat er in hoofden van gevluchte kinderen kan omgaan.’ – ★★★★★, de Volkskrant

‘Prachtig observerende documentaire die Être et avoir in sommige opzichten overtreft’ – ★★★★★, NRC

‘Je kunt niet anders dan respect hebben voor Kiet, die zich warm opstelt en interesse toont voor de geschiedenis van haar leerlingen, maar gelukkig nergens in medelijden vervalt.’ – ★★★★★, Het Parool

‘De kinderen van juf Kiet is alles wat het moet zijn: een prachtig, filmisch document van een nauwkeurig geobserveerde verandering in het leven van nog hele kleine mensen die vaak veel te grote dingen hebben meegemaakt.’ – ★★★★★, De Filmkrant

‘Miss Kiet’s Children is a lovely film.’ – ★★★★, The Guardian

‘Veteran duo Petra Lataster-Czisch and Peter Lataster deliver a master class in nonfiction filmmaking with Miss Kiet’s Children (De kinderen van juf Kiet), one of the year’s truly outstanding European documentaries.’ – The Hollywood Reporter

Kiet is een juf die je ieder kind wenst. Ze is liefdevol en altijd rechtvaardig. Haar geduld is oneindig. Een jaar lang volgden regisseurs Petra en Peter Lataster juf Kiet en haar klas met kinderen uit alle windstreken. Ze leert haar kinderen Nederlands lezen en schrijven, maar vooral ook hoe je met elkaar omgaat en samen problemen oplost. De kinderen van juf Kiet is een hartverwarmende film, ernstig van inhoud en vaak hilarisch van toon; een ode aan de juf die ieder kind verdient.

Petra en Peter Lataster: “We willen vooral laten zien hoe de kinderen met een nieuwe situatie omgaan. De onwennigheid, de verwarring, het wederzijdse onbegrip. Hoe druk je je uit als je de nieuwe taal nog niet beheerst? Hoe weet je wat je moet doen als je de juf niet kunt verstaan?”