Contractpensions – Djangan Loepah!

Na de Tweede Wereldoorlog waren (Indische) Nederlanders gedwongen Indonesië te verlaten. De meerderheid werd in Nederland opgevangen in zogenaamde contractpensions, waarbij zowel hun verblijf als hun financiën volledig werden geregeld door de overheid. Als handleiding voor hun nieuwe bestaan kregen de nieuwkomers een losbladig paternalistisch boekje getiteld ‘Djangan Loepah’, wat ‘Niet Vergeten’ betekent.

In deze film ziet men portretten van Indische Nederlanders verspreid over de wereld in hun ervaringen met de Nederlandse burgerlijkheid, waarbij dit boekje de rode draad vormt. Daarnaast worden ook gesprekken gevoerd met maatschappelijk werksters, contactambtenaren en pensionhouders uit die tijd. Hilarische gebeurtenissen en schrijnende herinneringen wisselen elkaar hierbij af.

Meer informatie vindt u hier.